ASEA / VAGN- & MASKINFABRIKEN, Västeras / FalunFabrikschilder